พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู และพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน