ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
1,164
เดือนที่แล้ว
2,616
ปีนี้
18,751
ปีที่แล้ว
26,103
ทั้งหมด
64,040
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152


-:- สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้รับแจ้งผลการประกวด ศบกต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ศบกต.ปางหมู ได้รับรางวัลที่ 2 ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะทำงานในการดำเนินงานกิจการของศูนย์ฯ 
-:- ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-:- รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
-:- อบต.ปางหมู เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลปางหมู ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2565 
-:- นวัตกรรมสร้างสุข "Smart Kids" แอปพลิเคชันดูแลเด็กเล็ก 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
-:- ประชาสัมพันธ์ ตารางการแข่งขันกีฬา อบต.ปางหมู คัพ ประจำปี 2565 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้พัฒนา Application Smart kids เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและสร้างความโปร่งใส เพิ่มความสะดวกให้กับครูผู้ดูแลเด็ก และเพื่อเพิ่มความไว้ใจต่อผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้จากมือถือของท่านเอง 
อบต.ปางหมู โดยนายอุกฤษฏ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีมงานรถน้ำและรถตักหน้าขุนหลัง ออกดำเนินการจัดการสำรวจพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน
อบต.ปางหมู โดยนายอุกฤษฏ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู มอบหมายให้งานสาธารณสุข อบต.ปางหมู ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
อบต.ปางหมู โดยนายอุกฤษฏ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีต้นไม้หักโค่นกีดขวางถนน
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปางหมู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย ด้านการสอนศิลปะสำหรับเด็กเพื่อพัฒนาเด็ก 3 มิติ
อบต.ปางหมู โดยนายอุกฤษฏ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีต้นไม้หักโค่นกีดขวางถนน
2565 อบต.ปางหมู เปิดประชุมสภา อบต.ปางหมู สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เปิดศูนย์พักคอยประจำตำบล พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart LQ ลดการสัมผัส
อบต.ปางหมู เปิดศูนย์พักคอยประจำตำบล พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart LQ ลดการสัมผัสให้ จนท.ป้องกันโควิด
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นำโดย นายพรชัย คนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
แผนที่ท่องเที่ยวในตำบลปางหมู
หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านในสอย
UNSEEN สะพานแห่งศรัทธาซูตองเป้ สวนธรรมภูสมะ
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน 
-:-  แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านชานเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 141 รายการ 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.5052 สายทางบ้านนาหมากปิน-บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.17-006สายทางบ้านใหม่-บ้านพะโข่โหล่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างวางกล่องป้องกันตลิ่งแม่น้ำปาย (บ้านยายหมาย) บ้านปางหมู หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงที่จอดรถภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประกาศราคากลาง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
กรมบัญชีกลางกรมสรรพากร รัฐบาลไทยคลังข่าวมหาดไทย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ