ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,764
เดือนที่แล้ว
2,535
ปีนี้
1,764
ปีที่แล้ว
26,103
ทั้งหมด
47,053
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239


-:- ประชาสัมพันธ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล 
-:- ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
-:- ตามรายงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เคส MS1993 เพศชาย อายุ 27 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ม.7 บ้านสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นั้น อบต.ปางหมู ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปางหมู ผู้นำชุมชนบ้านสบสอย และ อสม.บ้านสบส 
-:- อบต.ปางหมู ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ตามแนว "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ด้วยการจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง ณ บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำปาย (หลังหมวดการทางแม่ฮ่องสอน) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
-:- อบต.ปางหมู ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พ่อแม่พี่น้อง ตำบลปางหมู ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต./สมาชิกสภา อบต. วันอาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่องบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง  
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่องบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง ค่ะ 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้รับรายงานการตรวจพบผู้ป่วยยืนยัน COVID -19 จำนวน 1 ราย 
-:- ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู 
-:- ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู 
กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะจากสถานศึกษา โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูจัดกิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิล/กิจกรรมขยะแลกไข่ ภายใต้โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่ประชาชนตำบลปางหมู รวม 13 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2564 
การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
เมื่อ วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 อบต.ปางหมู ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนตำบลปางหมู ได้ประชุม วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ zoom เพื่อรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชีย
โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ วัดบ้านสบสอย หมู่ที่ 7 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ขอขอบพระคุณ หน่วยงานภาครัฐ
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เปิดศูนย์พักคอยประจำตำบล พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart LQ ลดการสัมผัส
อบต.ปางหมู เปิดศูนย์พักคอยประจำตำบล พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart LQ ลดการสัมผัสให้ จนท.ป้องกันโควิด
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นำโดย นายพรชัย คนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
แผนที่ท่องเที่ยวในตำบลปางหมู
หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านในสอย
UNSEEN สะพานแห่งศรัทธาซูตองเป้ สวนธรรมภูสมะ
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 141 รายการ 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.5052 สายทางบ้านนาหมากปิน-บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.5052 สายทางบ้านนาหมากปิน-บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น มส.5052 สายทางบ้านนาหมากปิน-บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.17-006สายทางบ้านใหม่-บ้านพะโข่โหล่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างวางกล่องป้องกันตลิ่งแม่น้ำปาย (บ้านยายหมาย) บ้านปางหมู หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงที่จอดรถภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประกาศราคากลาง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
กรมบัญชีกลางกรมสรรพากร รัฐบาลไทยคลังข่าวมหาดไทย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ