ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,663
เดือนที่แล้ว
2,877
ปีนี้
14,695
ปีที่แล้ว
26,103
ทั้งหมด
59,984
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209


-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-:- รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
-:- อบต.ปางหมู เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลปางหมู ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2565 
-:- นวัตกรรมสร้างสุข "Smart Kids" แอปพลิเคชันดูแลเด็กเล็ก 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
-:- ประชาสัมพันธ์ ตารางการแข่งขันกีฬา อบต.ปางหมู คัพ ประจำปี 2565 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้พัฒนา Application Smart kids เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและสร้างความโปร่งใส เพิ่มความสะดวกให้กับครูผู้ดูแลเด็ก และเพื่อเพิ่มความไว้ใจต่อผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้จากมือถือของท่านเอง 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่อง Channel ใน Youtube ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมผลงานของทาง อบต.ปางหมู 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูขอประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในสอย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้ผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนา 
-:- รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
อบต.ปางหมู นำโดย นายสมัคร สุขศรี ประธานสภา อบต.ปางหมู ได้เรียกประชุมสภาสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่2) ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีต่างๆ โดยมีนายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู พร้อมทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เข้า
อบต.ปางหมู นำโดย นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายก อบต.ปางหมู และ น.ส.อัญชลี มาลา ผอ.กองคลัง ร่วมกับ Gismans Asia นำโดย อ.ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน CEO Gisma
อบต.ปางหมู นำโดยนายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายก อบต.ปางหมู นางณิชมน ฝั้นก้อม รองปลัด อบต.ปางหมู พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเรื่องการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยได้รับเกียรติจากศูนย์วิจัยและพัฒน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยการเกษตร ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นำโดยนายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายก อบต.ปางหมู พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประกวดศูนย์ฯดีเด่น และได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับ อบจ.แม่ฮ่องสอน ในกิจกรรมการป
อบต.ปางหมู ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีต่าง ๆ
อบต.ปางหมู นำโดย นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู, นายเอกพงษ์ มั่นคง รองนายก อบต.ปางหมู, นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายก อบต.ปางหมู, นางณิชมน ฝั้นก้อม รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปางหมู และ น.ส.อัญชลี มาลา ผอ.กองคลัง ได้ประชุมต้องรับคณะศึกษางานอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เปิดศูนย์พักคอยประจำตำบล พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart LQ ลดการสัมผัส
อบต.ปางหมู เปิดศูนย์พักคอยประจำตำบล พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart LQ ลดการสัมผัสให้ จนท.ป้องกันโควิด
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นำโดย นายพรชัย คนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
แผนที่ท่องเที่ยวในตำบลปางหมู
หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านในสอย
UNSEEN สะพานแห่งศรัทธาซูตองเป้ สวนธรรมภูสมะ
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน 
-:-  แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านชานเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 141 รายการ 
-:- อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.5052 สายทางบ้านนาหมากปิน-บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.17-006สายทางบ้านใหม่-บ้านพะโข่โหล่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างวางกล่องป้องกันตลิ่งแม่น้ำปาย (บ้านยายหมาย) บ้านปางหมู หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงที่จอดรถภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประกาศราคากลาง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
กรมบัญชีกลางกรมสรรพากร รัฐบาลไทยคลังข่าวมหาดไทย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ