" แม่น้ำปาย  ห้วยฝายคอ  ถั่วแปหล่อ  น้ำมันงา  ถั่วเน่าแผ่น  ขึ้นชื่อลือชา  ทรงคุณค่าวัฒนธรรมไต " คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

ร้องเรียน ร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
201
เมื่อวานนี้
298
เดือนนี้
5,654
เดือนที่แล้ว
2,714
ปีนี้
11,328
ปีที่แล้ว
33,525
ทั้งหมด
90,142
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)29 เม.ย. 2565
2รายงานผลการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 256428 เม.ย. 2565
3การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.256528 เม.ย. 2565
4ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)1 เม.ย. 2565
5มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ม.ค. 2565
6การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ม.ค. 2565
7การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256415 ม.ค. 2564
8การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256315 ม.ค. 2564
9มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ12 ธ.ค. 2562
10มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12 ธ.ค. 2562
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ12 ธ.ค. 2562
12มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์9 ธ.ค. 2562
13 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน5 มิ.ย. 2562
14มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5 มิ.ย. 2562
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน5 มิ.ย. 2562

1