" แม่น้ำปาย  ห้วยฝายคอ  ถั่วแปหล่อ  น้ำมันงา  ถั่วเน่าแผ่น  ขึ้นชื่อลือชา  ทรงคุณค่าวัฒนธรรมไต " คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

ร้องเรียน ร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
179
เดือนนี้
807
เดือนที่แล้ว
2,960
ปีนี้
3,767
ปีที่แล้ว
33,525
ทั้งหมด
82,581
ไอพี ของคุณ
35.172.230.154

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการขอต่ออายุใบขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร13 ก.ย. 2562
2คู่มือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ13 ก.ย. 2562
3คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 249913 ก.ย. 2562
4คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่13 ก.ย. 2562
5คู่มือการรับชำระภาษีป้าย13 ก.ย. 2562
6คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน13 ก.ย. 2562
7คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ13 ก.ย. 2562
8คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู้งอายุ13 ก.ย. 2562
9คู่มือการขอเลขที่บ้าน13 ก.ย. 2562
10คู่มือการขอดูดสิ่งปฏิกูล13 ก.ย. 2562
11คู่มือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ13 ก.ย. 2562

1