" แม่น้ำปาย  ห้วยฝายคอ  ถั่วแปหล่อ  น้ำมันงา  ถั่วเน่าแผ่น  ขึ้นชื่อลือชา  ทรงคุณค่าวัฒนธรรมไต " คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
434
เดือนที่แล้ว
3,137
ปีนี้
18,579
ปีที่แล้ว
33,525
ทั้งหมด
97,393
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการขอรับบริการจัดส่งน้ำ30 พ.ค. 2566
2คู่มือการขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล30 พ.ค. 2566
3คู่มือการขอรับบริการซ่อมไฟสาธารณะ30 พ.ค. 2566
4คู่มือการขอรับบริการตัดกิ่งต้นไม้30 พ.ค. 2566
5คู่มือการขอรับบริการลงทะเบียนสุนัขและแมว30 พ.ค. 2566
6คู่มือการขอต่ออายุใบขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร13 ก.ย. 2562
7คู่มือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ13 ก.ย. 2562
8คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 249913 ก.ย. 2562
9คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่13 ก.ย. 2562
10คู่มือการรับชำระภาษีป้าย13 ก.ย. 2562
11คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน13 ก.ย. 2562
12คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ13 ก.ย. 2562
13คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู้งอายุ13 ก.ย. 2562
14คู่มือการขอเลขที่บ้าน13 ก.ย. 2562
15คู่มือการขอดูดสิ่งปฏิกูล13 ก.ย. 2562
16คู่มือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ13 ก.ย. 2562

1