" แม่น้ำปาย  ห้วยฝายคอ  ถั่วแปหล่อ  น้ำมันงา  ถั่วเน่าแผ่น  ขึ้นชื่อลือชา  ทรงคุณค่าวัฒนธรรมไต " คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

ร้องเรียน ร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
179
เดือนนี้
807
เดือนที่แล้ว
2,960
ปีนี้
3,767
ปีที่แล้ว
33,525
ทั้งหมด
82,581
ไอพี ของคุณ
35.172.230.154

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256630 ม.ค. 2566
2คำสั่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู16 ม.ค. 2566
3คำสั่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู16 ม.ค. 2566
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี (ภป.1) ประจำปี 256628 ธ.ค. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 25669 ธ.ค. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256615 พ.ย. 2565
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ต.ค. 2565
8ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ17 ส.ค. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256230 มิ.ย. 2565
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี19 เม.ย. 2565
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256528 ก.พ. 2565
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔29 ธ.ค. 2564
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น29 ธ.ค. 2564
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕29 พ.ย. 2564
15ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ออกสำรวจภาคสนามจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย)26 ต.ค. 2564
16ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล7 ต.ค. 2564
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู1 ต.ค. 2564
18ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่น ที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษีภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู ประจาปี 256429 มี.ค. 2564
19รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2564 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน17 มี.ค. 2564
20การจัดทำบัญชีแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256430 พ.ย. 2563

1 2   >>  >|