" แม่น้ำปาย  ห้วยฝายคอ  ถั่วแปหล่อ  น้ำมันงา  ถั่วเน่าแผ่น  ขึ้นชื่อลือชา  ทรงคุณค่าวัฒนธรรมไต " คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
434
เดือนที่แล้ว
3,137
ปีนี้
18,579
ปีที่แล้ว
33,525
ทั้งหมด
97,393
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256628 เม.ย. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 256621 มี.ค. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256630 ม.ค. 2566
4คำสั่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู16 ม.ค. 2566
5คำสั่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู16 ม.ค. 2566
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี (ภป.1) ประจำปี 256628 ธ.ค. 2565
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 25669 ธ.ค. 2565
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256630 พ.ย. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256615 พ.ย. 2565
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ต.ค. 2565
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
12ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ17 ส.ค. 2565
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256230 มิ.ย. 2565
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี19 เม.ย. 2565
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256528 ก.พ. 2565
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔29 ธ.ค. 2564
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น29 ธ.ค. 2564
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕29 พ.ย. 2564
19ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ออกสำรวจภาคสนามจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย)26 ต.ค. 2564
20ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล7 ต.ค. 2564

1 2   >>  >|