" แม่น้ำปาย  ห้วยฝายคอ  ถั่วแปหล่อ  น้ำมันงา  ถั่วเน่าแผ่น  ขึ้นชื่อลือชา  ทรงคุณค่าวัฒนธรรมไต " คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
434
เดือนที่แล้ว
3,137
ปีนี้
18,579
ปีที่แล้ว
33,525
ทั้งหมด
97,393
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

นางสาวอัญชลี มาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนารี ศรีเกาะศักดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นางอภินันท์ เครือซุย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางสาวเบญจวรรณ อภิสิทธิ์อมร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ


นางสาวนภาภรณ์ เวชกิจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน


นางอรทัย พิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวชยณัฐ รักเรียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางจินตนา เกียรติกตัญญู
คนงานทั่วไป


นายอุทิศ หลู่ทาน
คนงานทั่วไป


นายกฤษฎา ใสสว่าง
คนงานทั่วไป


นางสาวศุภกานต์ อรุณประสบโชค
จ้างเหมาบริการ


นางสาวโชติกา สุวรรณ
จ้างเหมาบริการ


นายสยมภู พงษ์ดี
จ้างเหมาบริการ


นายสิทธิชัย สุขสวัสดิ์
จ้างเหมาบริการ


นายตระกูล อินทะสิทธิ์
จ้างเหมาบริการ


นายสัณหณัฐ ปัญญาประเสริฐ
จ้างเหมาบริการ