ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,843
เดือนที่แล้ว
1,503
ปีนี้
1,843
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
21,029
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นำโดย นายพรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู, นางณิชมล ฝั้นก้อม รองปลัด อบต. รรก.ปลัด อบต.ปางหมู และ น.ส.อัญชลี  มาลา ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมทีมงาน ได้นำป้ายแผ่นเหล็กจุดมีสัญญาณโทรศัพท์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรถฉุกเฉินของ อบต. ปางห,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
21 มกราคม 2564

เมื่อ 19 ม.ค.64 อบต.ปางหมู นำโดย นายพรชัย คนองศรี นายก อบต. ปางหมู, นางณิชมล ฝั้นก้อม รองปลัด อบต. รรก.ปลัด อบต. ปางหมู และ น.ส.อัญชลี  มาลา ผอ.กองคลัง พร้อมทีมงาน ได้นำได้นำรีสแบน Qr coed Smart Health pangmu ไปแจกจ่ายแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บ้านไม้สะเป,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
20 มกราคม 2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 อบต.ปางหมู นำโดย นายพรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งไฟกิ่งโซล่าเซลล์พื่นที่บ้านไม้สะเป่และหย่อมบ้านห้วยผึ้ง เพื่อให้เกิดแสงสว่างในพื้นที่ที่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยงบประมาณจากเงินรางวัลก,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
07 มกราคม 2564

เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพรชัย คนองศรี ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ตำบลปางหมู ได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เป็นจุดบริการพักรถ, พักคนให้แก่นักท้องเที่ยว (โดยจะมีการตรวจวัดไ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
04 มกราคม 2564

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563 อบต.ปางหมู นำโดย นายพรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู พร้อมทีมงาน ได้ร่วมประชุมทางวิชาการ "symposium:เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2563 พลิกโฉมฐานรากสังคมไทยด้านนวัตกรรมท้องถิ่,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
27 พฤศจิกายน 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการเผื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงาน เพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ.2021 ครั้งที่ 2  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
09 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตำบลปางหมู โดยนายพรชัย คนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เหตุอุทกภัย) ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ณ หมู่ที่ 7 บ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
29 ตุลาคม 2563

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
วันที่ 19 ตุลาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นำโดย นายพรชัย คนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นางณิชมน ฝั้นก้อม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู และ นางสาวอัญชลี มาลา ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 ที่จัดขึ้นโดย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม AMARIN โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพมหานครฯ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าร่วมการประชุม
???? รางวัล UNPSA เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานการบริหารราชการยอดเยี่ยม มีนวัตกรรมในการบริหารราชการ สามารถกระตุ้นให้ข้าราชการสร้างนวัตกรรมเพื่อความเป็นมืออาชีพในการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของการให้บริการสาธารณะ ????
20 ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จัดการอบรมโครงการจัดทำ Application Smart pang ระหว่างวันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จัดการอบรมโครงการจัดทำ Application Smart pang ระหว่างวันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วยทั้งหมด 10 นวัตกรรม ได้แก่
1. Smart Yunglai (ติดตามโรคไข้เลือดออก)
2. Smart EMS (รถฉุกเฉินอัจฉริยะ)
3. Smart Health / Smart Care (ผู้มีภาวะพึ่งพิง)
4. Smart Travel (สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร)
5. Smart Garbage (ฐานข้อมูลถังขยะ)
6. Smart Kid/Smart Managemen (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
7. Smart I Pole (แอพพิเคชั่น ไฟฟ้าส่องแสงสว่าง)
8. Smart Infrastructure (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน)
9. โครงการจัดทำผังเมืองรวมและการควบคุมอาคาร
10. โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
19 ตุลาคม 2563

โครงการสนับสนุนบริการสาธารณสุขในการช่วยเหลือและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ Smart Yunglai (ติดตามโรคไข้เลือดออก),องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
19 ตุลาคม 2563

โครงการศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) Smart EMS (รถฉุกเฉินอัจฉริยะ),องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
19 ตุลาคม 2563

โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการชมรมผู้สูงอายุตำบลปางหมู Smart Health / Smart  Care (ผู้มีภาวะพึ่งพิง),องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
19 ตุลาคม 2563

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปางหมู (Smart Travel),องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
19 ตุลาคม 2563

โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร Smart Garbage (ฐานข้อมูลถังขยะ),องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
19 ตุลาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาครูและผู้ดูแลเด็ก (Smart Kid/Smart Management),องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
19 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (108 รายการ)