ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
108
เดือนที่แล้ว
693
ปีนี้
1,861
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,861
ไอพี ของคุณ
18.207.238.169


15 พฤศจิกายน 2562

15 พฤศจิกายน 2562

15 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ภายในโครงการจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ ณ บ้านปางหมู(หย่อมบ้านปายโก้ง) หมู่ที่ 1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

17 กันยายน 2562

โครงการจัดประชุมหรือสัมนาทางวิชาการ
"กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ประจำปี พ.ศ.2562 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วัดปางหมู

17 กันยายน 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย พ.ศ.2562 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
(ภาคบ่าย - ภาคปฏิบัติ)
- การฝึกวิธีใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้ง
- การฝึกวิธีใช้สายส่งน้ำดับเพลิง
- ซักซ้อมวิธีการดับเพลิงขั้นต้น
- ซักซ้อมการอพยพหนีไฟ
- การค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
- การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ
(โดย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน)

29 สิงหาคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย พ.ศ.2562 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
(ภาคเช้า - ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ เครื่องมือในการป้องกันอัคคีภัย
- พิธีเปิดโครงการ
- ทฤษฎีการใช้อุปกรร์ปฐมพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (โดย รพ.ศรีสังวาลย์)
- ทฤษฎีไฟและวิธีใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงประเภทต่างๆ (โดย สนง.ปภ.จ.แม่ฮ่องสอน)

29 สิงหาคม 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562
อบต.ปางหมู โดยนายพรชัย คนองศรี มอบหมายให้นายอุทิตย์ บุญรวม รองนายก อบต.ปางหมู เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล ณ ห้องประชุม อบต.ปางหมู

27 สิงหาคม 2562

วันที่26 สิงหาคม 2562
อบต.ปางหมู โดยนายพรชัย คนองศรี นายกอบต.ปางหมู มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเหตุต้นไม้ล้มพาดสายไฟ ทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่และเสาไฟฟ้าขวางปิดกั้นเส้นทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ พื้นที่หย่อมบ้านปายโก้ง หมู่ที่ 1 การดำเนินงานเรียบร้อยในเวลา 16.00 น. สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติ

26 สิงหาคม 2562

วันที่ 25 สิงหาคม 2562
อบต.ปางหมู โดยนายพรชัย คนองศรี นายกอบต.ปางหมู มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเหตุดินถล่มและต้นไม้ล้มปิดกั้นเส้นทางเข้าหมู่บ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 9 การดำเนินงานเรียบร้อยในเวลา 17.00น.สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติ

25 สิงหาคม 2562

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ทำนบปลาบ้านสบสอย หมู่ที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่้องสอน

12 สิงหาคม 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562
อบต.ปางหมู โดยนายพรชัย คนองศรี นายกอบต.ปางหมู มอบหมายให้งานป้องกันสาธารณภัย อบต.ปางหมู ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางและพาดกับสายไฟ บริเวณถนนหน้าบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่บ้านชานเมือง หมู่ที่ 12

10 สิงหาคม 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562
อบต.ปางหมู โดยนายพรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู มอบหมายให้นายประยูร ปัญญาวิลาวัณย์ รองนายกอบต.ปางหมู และชุดควบคุมโรคติดต่อ อบต.ปางหมู เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน/ฝอยละออง สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งมอบทรายอะเบท สเปรย์กันยุง โลชั่นทากันยุง ให้แก่ รร.บ้านใหม่ อสม.บ้านใหม่ ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

08 สิงหาคม 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู โดยนายพรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู มอบหมายให้กองช่าง อบต.ปางหมู ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมไฟกิ่ง บ้านชานเมือง หมู่ที่ 12 จำนวน 4 จุด

06 สิงหาคม 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
อบต.ปางหมู โดยนายพรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู มอบหมายให้นายอุทิตย์ บุญรวม รองนายก อบต.ปางหมู พร้อมด้วยชุดควบคุมโรคติดต่อ อบต.ปางหมู เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน/ฝอยละออง(ULV) และมอบทรายเคลือบสารเทมีฟอส สเปรย์ฉีดกันยุง ให้กับผู้นำหมู่บ้าน อสม. คณะครู นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ ม.9 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

31 กรกฎาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)