ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
2,738
ปีนี้
20,614
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
39,800
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207

กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะจากสถานศึกษา โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
30 สิงหาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูจัดกิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิล/กิจกรรมขยะแลกไข่ ภายใต้โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่ประชาชนตำบลปางหมู รวม 13 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
02 สิงหาคม 2564

การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
08 กรกฎาคม 2564

เมื่อ วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 อบต.ปางหมู ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนตำบลปางหมู ได้ประชุม วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ zoom เพื่อรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชีย,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
05 พฤษภาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ วัดบ้านสบสอย หมู่ที่ 7 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ขอขอบพระคุณ หน่วยงานภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
30 มีนาคม 2564

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

ในระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564

25 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ วัดบ้านในสอย และหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวหย่อมบ้านในสอย หมู่ที่ 4  ทางองค์การบริหา,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
23 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ วัดบ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ขอขอบพระคุณ หน่วยงานภา,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
23 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ วัดกุงเปา บ้านขุนกลาง หมู่ที่ 11 ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
19 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ วัดศิริมงคลธรรมาวาส บ้านไม้แงะ หมู่ที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
17 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ โรงเรียนบ้านดอยแสง หมู่ที่ 13,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
16 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
12 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
10 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ บ้านปางหมู หมู่ที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
09 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ บ้านพะโข่โหล่ หมู่ 10,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
02 มีนาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (132 รายการ)