ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
250
เดือนที่แล้ว
1,196
ปีนี้
6,668
ปีที่แล้ว
2,619
ทั้งหมด
9,287
ไอพี ของคุณ
34.239.149.34


30 มิถุนายน 2563

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาฐานข้อมูล
การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว E-smart service
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
ระหว่างวันที่ 15 - 20 มิุนายน 2563

22 มิถุนายน 2563

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านสบป่อง หมู่ที่ 6 หน่วยควบคุมโรค อบต.ปางหมู ร่วมกับ รพ.สต.ทั้ง 3 แห่ง อสม. สสอ. และ สตม. ฝ่ายปกครอง

 
09 มิถุนายน 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563
อบต.ปางหมู เข้ารับการประเมินการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการนวัตกรรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระจายระบาดของโรคไข้เลือดออก ของ อบต.ปางหมู ผ่านระบบออนไลน์ zoom

02 มิถุนายน 2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
อบต.ปางหมู โดยนายพรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู มอบหมายให้สำนักปลัดและกองช่าง อบต.ปางหมู สำรวจตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านขุนกลาง หมู่ที่ 11 ร่วมด้วยฝ่ายปกครองและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.แม่ฮ่องสอน

22 พฤษภาคม 2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
อบต.ปางหมู โดย นายพรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน

22 พฤษภาคม 2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สำรวจลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้านใหม่(กิ่วขมิ้น) หมู่ที่5 หน่วยควบคุมโรค อบต.ปางหมู ร่วมกับ รพ.สต.ทั้ง 3 แห่ง อสม. สสอ. สตม. และฝ่ายปกครองบ้านใหม่

22 พฤษภาคม 2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านพะโข่โหล่ หมู่ที่ 10 หน่วยควบคุมโรค อบต.ปางหมู ร่วมกับ รพ.สต.ทั้ง 3 แห่ง อสม. สสอ. และ นคม. ฝ่ายปกครอง

13 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

วันที่ 29 เมษายน 2563
ประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 4 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และกำหนดแนวทางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และหารือถึงแนวทางเตรียมความพร้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกในยุงลาย พร้อมทั้งมอบถังขยะสำหรับแยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้แก่ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลปางหมู ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

30 เมษายน 2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 (เวลา 13.30 น.)
ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปางหมูที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านสาธารณภัย ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรมฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

30 เมษายน 2563

วันที่ 22 เมษายน 2563
ประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 3 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และกำหนดแนวทางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และหารือถึงแนวทางเตรียมความพร้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกในยุงลาย พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้แก่ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลปางหมู ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

23 เมษายน 2563

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณกิ่วขมิ้น(บ้านใหม่ ม.5) หน่วยควบคุมโรค อบต.ปางหมู ร่วมกับ รพ.สต.ทั้ง 3 แห่ง อสม. สสอ. และ นคม. ฝ่ายปกครอง

 
20 เมษายน 2563

20 เมษายน 2563

เวลาประมาณ 02.00 น.. ของวันที่ 17 เมษายน 2563 ชุดอำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ปางหมู เข้าช่วยดับไฟเหตุเพลิงไหม้ในเขตกลางเมืองแม่ฮ่องสอน จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในที่สุด (ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของกิจการผู้ได้รับความเสียหายในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะ)

17 เมษายน 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (67 รายการ)