ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
663
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
7,981
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
27,167
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ วัดบ้านสบสอย หมู่ที่ 7 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ขอขอบพระคุณ หน่วยงานภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
30 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ วัดบ้านในสอย และหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวหย่อมบ้านในสอย หมู่ที่ 4  ทางองค์การบริหา,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
23 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ วัดบ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ขอขอบพระคุณ หน่วยงานภา,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
23 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ วัดกุงเปา บ้านขุนกลาง หมู่ที่ 11 ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
19 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ วัดศิริมงคลธรรมาวาส บ้านไม้แงะ หมู่ที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
17 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ โรงเรียนบ้านดอยแสง หมู่ที่ 13,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
16 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
12 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
10 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ บ้านปางหมู หมู่ที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
09 มีนาคม 2564

โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู ณ บ้านพะโข่โหล่ หมู่ 10,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
02 มีนาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.พ. 64  วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู และสภาวัฒนธรรมตำบลปางหมู ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งการคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลปางหมู (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นำโดย นายพรชัย คนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู และนางณิชมน ฝั้นก้อม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูจัดกิจกรรมการอบรม "การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน" ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อแบบอย่างที่ดีของชุมชน สร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะ ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
18 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
18 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ปางหมู นำโดย นายพรชัย​ คนองศรี​ นายกอบต.ปางหมู มอบหมายให้ชุดศูนย์สั่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิง การทำแนวไฟ และการชิงเผาตามหลักวิชาการร่วมกับชุมชน ณ​ บ้านสบสอย​ หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (124 รายการ)