ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,663
เดือนที่แล้ว
2,877
ปีนี้
14,695
ปีที่แล้ว
26,103
ทั้งหมด
59,984
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209

1
อบต.ปางหมู นำโดย นายสมัคร สุขศรี ประธานสภา อบต.ปางหมู ได้เรียกประชุมสภาสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่2) ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีต่างๆ โดยมีนายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู พร้อมทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เข้า,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
23 มิถุนายน 2565

อบต.ปางหมู นำโดย นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายก อบต.ปางหมู และ น.ส.อัญชลี มาลา ผอ.กองคลัง ร่วมกับ Gismans Asia นำโดย อ.ศุภชาติ  บุตรดีขันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน CEO Gisma,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
17 มิถุนายน 2565

อบต.ปางหมู นำโดยนายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายก อบต.ปางหมู นางณิชมน ฝั้นก้อม รองปลัด อบต.ปางหมู พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเรื่องการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยได้รับเกียรติจากศูนย์วิจัยและพัฒน,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
15 มิถุนายน 2565

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยการเกษตร ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นำโดยนายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายก อบต.ปางหมู พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประกวดศูนย์ฯดีเด่น และได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับ อบจ.แม่ฮ่องสอน ในกิจกรรมการป,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
13 มิถุนายน 2565

อบต.ปางหมู ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีต่าง ๆ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
10 มิถุนายน 2565

อบต.ปางหมู นำโดย นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู, นายเอกพงษ์ มั่นคง รองนายก อบต.ปางหมู, นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายก อบต.ปางหมู, นางณิชมน  ฝั้นก้อม รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปางหมู และ น.ส.อัญชลี มาลา ผอ.กองคลัง ได้ประชุมต้องรับคณะศึกษางานอ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
09 มิถุนายน 2565

 อบต.ปางหมู ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง อบต.ปางหมู ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่บ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
06 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นำโดย นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู, นายเอกพงษ์ มั่นคง รองนายก อบต.ปางหมู,นายณรงค์ กิติเลิศ เลขานุการนายก และ นางณิชมน  ฝั้นก้อม รองปลัด อบต.ปางหมู รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปางหมู ร่วมกับประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมปล,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
01 มิถุนายน 2565

 โครงการ "อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนตำบลปางหมู,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
31 พฤษภาคม 2565

อบต.ปางหมู มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร อบต.ปางหมู นายเอกพงษ์ มั่นคง,  นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายกอบต. ปางหมู และนายณรงค์ กิติเลิศ เลขา อบต.ปางหมู ได้เข้าร่วมการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การอบรมเพื่อปลูกฝังและ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
31 พฤษภาคม 2565

อบต.ปางหมู โดย นายอุกฤษฏ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุม​โรคไข้เลือดออก​ในพื้นที่ บ้านใหม่, บ้านไม้แงะ และบ้านกุงไม้ เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
30 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นำโดย นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู, นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายก อบต.ปางหมู,นายณรงค์ กิติเลิศ เลขานุการนายก อบต.ปางหมู และ นางณิชมน ฝั้นก้อม รองปลัด อบต.ปางหมู รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปางหมู ได้จัดประชาคมเพื่อรับฟังและแสด,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
26 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งให้บริการการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและค,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
25 เมษายน 2565

อบต.ปางหมู นำโดย นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู นายเอกพงษ์ มั่นคง รองนายก อบต.ปางหมู นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายก อบต.ปางหมู และนายณรงค์ กิติเลิศ เลขานุการนายก อบต.ปางหมู ร่วมงานผ้าป่าสามัคคี บ้านในสอย ม. 4 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
12 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นำโดย นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาบงหมู, นายเอกพงษ์ มั่นคง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู, นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู, นายณรงค์ กิติเลิศ เลขานุการนายกฯ , นางณิชมน ฝั้นก้อม รอง,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
11 เมษายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (184 รายการ)