ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
2,238
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
4,671
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
23,857
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงบ้านกุงไม้สัก ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

อบต.ปางหมู นำโดยนาย พรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู พร้อมด้วย นายอุทิตย์ บุญรวม รองนายก อบต.ปางหมู รพ.สต.กุงไม้สัก และเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในปีงบประมาณ 2563

 
15 เมษายน 2563

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงบ้านปางหมู สบสอย และขุนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

อบต.ปางหมู นำโดยนาย พรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู พร้อมด้วย นายอุทิตย์ บุญรวม รองนายก อบต.ปางหมู รพ.สต.บ้านปางหมู และเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในปีงบประมาณ 2563

14 เมษายน 2563

ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19),องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

อบต.ปางหมู นำโดยนาย พรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู พร้อมด้วย นายอุทิตย์ บุญรวม รองนายก อบต.ปางหมู และเจ้าหน้าที่ ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) โดยได้นำเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และเทอโมมิเตอร์ มอบให้แก่ผู้นำชุมชนหมู่บ้านต่างๆในเขตตำบลปางหมู

13 เมษายน 2563

ประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

ประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และกำหนดแนวทางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

08 เมษายน 2563

ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตรของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ปางหมู ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมือง กองร้อยทหารราบที่ 1732 , หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ มส 2 , หน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้เมืองแม่ฮ่องสอน , อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย(หน่วยปางหมู) , สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตรของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยการลาดตระเวนและเฝ้าระวังในพื้นที่เขตตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

01 เมษายน 2563

มอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ให้แก่ รพ.สต ในตำบลปางหมู,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

อบต.ปางหมู นำโดยนาย พรชัย คนองศรี นายก อบต.ปางหมู พร้อมด้วย นายประยูร ปัญญาวิลาวัณย์ รองนายก อบต.ปางหมู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ได้แก่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และเทอโมมิเตอร์ ให้แก่ รพ.สต.บ้านปางหมู , รพ.สต.บ้านกุงไม้สัก , รพ.สต.บ้านในสอย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคในเขตพื้นที่ตำบลปางหมูต่อไป

30 มีนาคม 2563

การประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตร,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

การประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตร ตามที่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้านและหย่อมบ้าน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นศูนย์ในการอำนวยการประสานงาน ติดตามและดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่กลาง พร้อมทั้งร่วมกันหารือแนวทางการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

26 มีนาคม 2563

โครงการศึกษาดูงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "บ้านของพ่อ" วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปางหมู,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
03 มีนาคม 2563

ปัจฉิมนิเทศ โครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมแผนที่ในระบบ QR CODE บน Smartphone เพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

ปัจฉิมนิเทศ โครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมแผนที่ในระบบ QR CODE บน Smartphone เพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเสรีพิทักษ์ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

02 มีนาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
27 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านดอยแสง,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
อบต.ปางหมู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านดอยแสง หมู่ที่ 13 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีบริการตัดผม ทำปุ๋ยหมัก ตรวจสุขภาพ และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

21 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ประจำปี พ.ศ.2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ประจำปี พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

18 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
15 มกราคม 2563

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และบริการนักท่องเที่ยว ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
02 มกราคม 2563

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนางานกิจการ อปพร ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
20 ธันวาคม 2562

|<<<12345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 8  (114 รายการ)