ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
663
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
7,981
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
27,167
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 ก.ย. 2562กองคลังDownload
การขอต่ออายุอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 13 ก.ย. 2562กองช่างDownload
การขอเลขที่บ้าน 13 ก.ย. 2562กองช่างDownload
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 13 ก.ย. 2562กองคลังDownload
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 13 ก.ย. 2562กองคลังDownload
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 13 ก.ย. 2562กองคลังDownload
การรับชำระภาษีป้าย 13 ก.ย. 2562กองคลังDownload
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13 ก.ย. 2562กองคลังDownload
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 13 ก.ย. 2562สำนักปลัดDownload
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13 ก.ย. 2562สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1