ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
177
เดือนที่แล้ว
861
ปีนี้
2,862
ปีที่แล้ว
2,619
ทั้งหมด
5,481
ไอพี ของคุณ
34.204.202.44


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 13 ก.ย. 2562สำนักปลัดDownload
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13 ก.ย. 2562สำนักปลัดDownload
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 ก.ย. 2562กองคลังDownload
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 13 ก.ย. 2562กองคลังDownload
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 13 ก.ย. 2562กองคลังDownload
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 13 ก.ย. 2562กองคลังDownload
การรับชำระภาษีป้าย 13 ก.ย. 2562กองคลังDownload
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13 ก.ย. 2562กองคลังDownload
การขอต่ออายุอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 13 ก.ย. 2562กองช่างDownload
การขอเลขที่บ้าน 13 ก.ย. 2562กองช่างDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1