ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
663
เดือนที่แล้ว
2,410
ปีนี้
7,981
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
27,167
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

วิสิยทัศน์ และ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู


การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  นอบน้อมผู้สูงวัย  ดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม 
นำสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ  คุณภาพชีวิตปลอดภัย  ก้าวไกลกับประชาธิปไตย
 


 

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
 

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

3. ส่งเสริมและรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น