ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
575
เดือนที่แล้ว
1,196
ปีนี้
6,993
ปีที่แล้ว
2,619
ทั้งหมด
9,612
ไอพี ของคุณ
3.234.241.200

วิสิยทัศน์ และ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู


การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  นอบน้อมผู้สูงวัย  ดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม 
นำสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ  คุณภาพชีวิตปลอดภัย  ก้าวไกลกับประชาธิปไตย
 


 

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
 

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

3. ส่งเสริมและรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น