ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,663
เดือนที่แล้ว
2,877
ปีนี้
14,695
ปีที่แล้ว
26,103
ทั้งหมด
59,984
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี19 เม.ย. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256528 ก.พ. 2565
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔29 ธ.ค. 2564
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น29 ธ.ค. 2564
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕29 พ.ย. 2564
6ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ออกสำรวจภาคสนามจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย)26 ต.ค. 2564
7ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล7 ต.ค. 2564
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู1 ต.ค. 2564
9ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่น ที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษีภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู ประจาปี 256429 มี.ค. 2564
10รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2564 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน17 มี.ค. 2564
11การจัดทำบัญชีแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256430 พ.ย. 2563
12การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256310 พ.ย. 2563
13การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256310 พ.ย. 2563
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256328 ส.ค. 2563
15ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู11 ส.ค. 2563
16ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาปี พ.ศ. 256315 มิ.ย. 2563
17มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 (ฉบับที่ 6)2 มิ.ย. 2563
18มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 (ฉบับที่ 7) 2 มิ.ย. 2563
19มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่5)26 พ.ค. 2563
20ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู (พ.ศ.2562-2564)20 พ.ค. 2563

12  >> >|