ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
2,738
ปีนี้
20,614
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
39,800
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล7 ต.ค. 2564
2ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่น ที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษีภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู ประจาปี 256429 มี.ค. 2564
3รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2564 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน17 มี.ค. 2564
4การจัดทำบัญชีแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256430 พ.ย. 2563
5การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256310 พ.ย. 2563
6การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256310 พ.ย. 2563
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256328 ส.ค. 2563
8ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู11 ส.ค. 2563
9ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาปี พ.ศ. 256315 มิ.ย. 2563
10มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 (ฉบับที่ 6)2 มิ.ย. 2563
11มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 (ฉบับที่ 7) 2 มิ.ย. 2563
12มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่5)26 พ.ค. 2563
13ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู (พ.ศ.2562-2564)20 พ.ค. 2563
14มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่4)15 พ.ค. 2563
15รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622 เม.ย. 2563
16มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ ๒)26 มี.ค. 2563
17การจัดทำบัญชีแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256329 พ.ย. 2562

1