ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
2,738
ปีนี้
20,614
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
39,800
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207

ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256415 ม.ค. 2564
2การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256315 ม.ค. 2564
3มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ12 ธ.ค. 2562
4มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12 ธ.ค. 2562
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ12 ธ.ค. 2562
6มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์9 ธ.ค. 2562
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน5 มิ.ย. 2562
8มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5 มิ.ย. 2562
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน5 มิ.ย. 2562

1