ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,663
เดือนที่แล้ว
2,877
ปีนี้
14,695
ปีที่แล้ว
26,103
ทั้งหมด
59,984
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)29 เม.ย. 2565
2รายงานผลการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 256428 เม.ย. 2565
3การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.256528 เม.ย. 2565
4ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)1 เม.ย. 2565
5มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ม.ค. 2565
6การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ม.ค. 2565
7การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256415 ม.ค. 2564
8การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256315 ม.ค. 2564
9มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ12 ธ.ค. 2562
10มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12 ธ.ค. 2562
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ12 ธ.ค. 2562
12มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์9 ธ.ค. 2562
13 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน5 มิ.ย. 2562
14มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5 มิ.ย. 2562
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน5 มิ.ย. 2562

1