ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
2,327
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
4,760
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
23,946
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32

เลขคำร้อง : 2
วันที่แจ้ง : 9 มิ.ย. 2563 เวลา : 16:52:51

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ขยายน้ำปะปา
รายละเอียด : เนื่องจากเส้นบริเวณตั้งแต่โกลบอลเฮ้า ถึง โรงหลังคาเหล็ก 555 ปัจจุบันมีครัวเรือนจำนวนมากกว่า 10 ครัวเรือนที่อาศัยบริเวณถนนเส้นเลี่ยงเมืองนั้น ประสบปัญหายังไม่มีน้ำปะปาใช้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งมีน้ำไม่พอใช้เนื่องจากเป็นน้ำบ่ใช้ในแต่ละครัวเรือน จึงอยากขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการขยายประปาให้ครัวเรือนแถบนั้น อนึ่งจากการสอบถามการปะปาส่วนภูมิภาคแม่ฮ่องสอน จะต้องเสียค่าดำเนินงานจำนวนเงิน 120,000 บาท ในการเดินท่อเมนหลักระบบปะปา เพราะฉะนั้นจึงอยากขอความอนุเคราะห์หาทางช่วยเหลือในเรื่องระบบสาธานูปโภค แถวนั้นครับ ขอบพระคุณครับ
  
สถานะ : Not Found
ผลการดำเนินการ
 

อบต.ปางหมูรับเรื่องของท่านแล้ว ขอขอบคุณท่านที่ได้แจ้งให้ทาง อบต.ปางหมูได้ทราบ อนึ่งข้อมูลที่่ท่านได้แจ้งให้ อบต.ปางหมู ทราบ อบต.ปางหมูจักนำแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู หมู่ที่ 11 บ้านขุนกลาง อีกทางหนึ่งด้วยนั้น

จากข้อมูลดังกล่าว ทาง อบต.ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า

1. ทางหมูบ้านขุนกลางได้นำเสนอโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหลังโรงงาน 555 ไปยังที่ว่าการอำเภอ(โครงการงบเร่งด่วน)ภายใต้แผนงานโครงการวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยมีงบประมาณ 499,000 บาท

2. ท่านสามารถเสนอข้อมูลความต้องการขยายเขตประปาในพื้นที่ดังกล่าวไปยังประชาคมหมู่บ้านขุนกลาง เพื่อนำเข้าสู่แผนพัฒนท้องถิ่นของ อบต.ปางหมู เพื่อตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หรือ 2564 ต่อไป

3. ขอท่านประสานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเสนอเป็นโครงการสำคัญและเร่งด่วนของหมู่บ้านขุนกลางเพื่อจักได้นำเสนอให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกินศักยภาพของ อบต.ปางหมู ต่อไป เช่น งบจังหวัดแม่ฮ่องสอน, งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น