ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์ปลัด

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,663
เดือนที่แล้ว
2,877
ปีนี้
14,695
ปีที่แล้ว
26,103
ทั้งหมด
59,984
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209

นางสาวอัญชลี มาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชนิดาภา เรือนคำปัน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางนารี ศรีเกาะศักดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นางอภินันท์ เครือซุย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางสาวนภาภรณ์ เวชกิจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน


นางอรทัย พิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวชยณัฐ รักเรียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางจินตนา เกียรติกตัญญู
คนงานทั่วไป


นายอุทิศ หลู่ทาน
คนงานทั่วไป


นายกฤษฎา ใสสว่าง
คนงานทั่วไป


นางสาวศุภกานต์ อรุณประสบโชค
จ้างเหมาบริการ


นางสาวโชติกา สุวรรณ
จ้างเหมาบริการ


นายสยมภู พงษ์ดี
จ้างเหมาบริการ


นายสิทธิชัย สุขสวัสดิ์
จ้างเหมาบริการ


นายตระกูล อินทะสิทธิ์
จ้างเหมาบริการ