ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
575
เดือนที่แล้ว
1,196
ปีนี้
6,993
ปีที่แล้ว
2,619
ทั้งหมด
9,612
ไอพี ของคุณ
3.234.241.200

นางสาวอัญชลี มาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางศุจีภรณ์ จุลบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ


นางสาวชนิดาภา เรือนคำปัน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางกมลลักษณ์ คำเอ้ย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางนารี ศรีเกาะศักดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นางอภินันท์ เครือซุย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางสาวพิชญาภา แซ่โซ้ง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ


นางสาวนภาภรณ์ เวชกิจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน


นางอรทัย พิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวชยณัฐ รักเรียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางจินตนา เกียรติกตัญญู
คนงานทั่วไป


นางสาวณิชากร สกุลเลิศไพรศาล
จ้างเหมาบริการ


นางสาวศุภกานต์ อรุณประสบโชค
จ้างเหมาบริการ


นายอุทิศ หลู่ทาน
จ้างเหมาบริการ


นายกฤษฎา ใสสว่าง
จ้างเหมาบริการ


นายธนาฤทธิ์ พิมขาว
จ้างเหมาบริการ