ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
2,738
ปีนี้
20,614
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
39,800
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207

นางสาวอัญชลี มาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางศุจีภรณ์ จุลบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ


นางสาวชนิดาภา เรือนคำปัน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางกมลลักษณ์ คำเอ้ย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางนารี ศรีเกาะศักดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นางอภินันท์ เครือซุย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางสาวนภาภรณ์ เวชกิจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน


นางอรทัย พิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวชยณัฐ รักเรียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางจินตนา เกียรติกตัญญู
คนงานทั่วไป


นายอุทิศ หลู่ทาน
คนงานทั่วไป


นายกฤษฎา ใสสว่าง
คนงานทั่วไป


นางสาวณิชากร สกุลเลิศไพรศาล
จ้างเหมาบริการ


นางสาวศุภกานต์ อรุณประสบโชค
จ้างเหมาบริการ


นางสาวโชติกา สุวรรณ
จ้างเหมาบริการ