ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
177
เดือนที่แล้ว
861
ปีนี้
2,862
ปีที่แล้ว
2,619
ทั้งหมด
5,481
ไอพี ของคุณ
34.204.202.44
นางสาวอัญชลี มาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางศุจีภรณ์ จุลบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ


นางกมลลักษณ์ คำเอ้ย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางนารี ศรีเกาะศักดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นางอภินันท์ เครือซุย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางสาวพิชญาภา แซ่โซ้ง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ


นางสาวนภาภรณ์ เวชกิจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน


นางอรทัย พิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวชยณัฐ รักเรียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางจินตนา เกียรติกตัญญู
คนงานทั่วไป


นางสาวณิชากร สกุลเลิศไพรศาล
จ้างเหมาบริการ


นางสาวศุภกานต์ อรุณประสบโชค
จ้างเหมาบริการ


นายอุทิศ หลู่ทาน
จ้างเหมาบริการ


นายสมบัติ ไพรนิมิตกุล
จ้างเหมาบริการ


นายธนาฤทธิ์ พิมขาว
จ้างเหมาบริการ