ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,843
เดือนที่แล้ว
1,503
ปีนี้
1,843
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
21,029
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 10),องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
08 มกราคม 2564

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดให้พื่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง และผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
08 มกราคม 2564

อบต.ปางหมู ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่10),องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
24 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบิหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
17 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ตารางการจัดเก็บขยะของ อบต.ปางหมู ด้วย อบต.ปางหมู ได้วางแผนระบบการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะ เพื่อให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) เป็นการให้บริการครบทั้ง 7 วัน โดยไม่มีวันหยุด,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
04 ธันวาคม 2563

ขอประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราป้าย ประจำปี 2564 มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
03 ธันวาคม 2563

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
02 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ การจัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
02 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
06 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว E-SMART SERVICE,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่ระบบให้บริการในด้านต่างๆได้เลยค่ะ

26 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินภาษี,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

ท่านสามารถกดสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่ระบบบริการชำระค่าภาษีได้เลยค่ะ

26 มิถุนายน 2563

คู่มือการใช้งาน e-smart,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
24 มิถุนายน 2563

คู่มือการใช้งาน E-Smart Service ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th
24 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

เมื่อประชาชนได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯต้องทำอย่างไร?

12 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ และประเพณีสืบสานวัฒนธรรมในตำบลปางหมู,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู,pangmu.go.th

ตำบลปางหมู เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปางหมู หมู่ 2 บ้านกุงไม้สัก หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู หมู่ 4 บ้านในสอย หมู่ 5 บ้านใหม่ หมู่ 6 บ้านสบป่อง หมู่ 7 บ้านสบสอย หมู่ 8 บ้านไม้แงะ หมู่ 9 บ้านไม้สะเป่ หมู่ 10 บ้านพะโข่โหล่ หมู่ 11 บ้านขุนกลาง หมู่ 12 บ้านชานเมือง หมู่ 13 บ้านดอยแสง แต่ละหมูบ้านนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เหมือนกัน คล้ายคลึง และแตกต่างกันออกไป ยังมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ท้องเที่ยวต่างๆ ประเพณีวัฒนธรรมให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้กันอีกมากมาย

24 เมษายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)