ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
575
เดือนที่แล้ว
1,196
ปีนี้
6,993
ปีที่แล้ว
2,619
ทั้งหมด
9,612
ไอพี ของคุณ
3.234.241.200


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256330 มิถุนายน 2563
โครงการขุดลอกแม่น้ำปาย (จุดที่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)29 มิถุนายน 2563
โครงการขุดลอกแม่น้ำปาย (จุดที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)29 มิถุนายน 2563
โครงการขุดลอกแม่น้ำปาย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)29 มิถุนายน 2563
โครงการขุดลอกแม่น้ำปาย หมู่ที่ 6 บ้านสบป่อง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)29 มิถุนายน 2563
โครงการขุดลอกแม่น้ำปาย หมู่ที่ 7 บ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)29 มิถุนายน 2563
โครงการขุดลอกแม่น้ำปาย หมู่ที่ 11 บ้านขุนกลาง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)29 มิถุนายน 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 9 ตำบลปางหมู อำเภเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 09 มิถุนายน 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสบสอย หมู่ที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 08 มิถุนายน 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู อำเภเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 08 มิถุนายน 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงที่จอดรถภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู04 มิถุนายน 2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู01 ตุลาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงที่จอดรถภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน09 มิถุนายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 256331 มีนาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256331 มีนาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256328 กุมภาพันธ์ 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256328 กุมภาพันธ์ 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 256331 มกราคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256331 มกราคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 256230 พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256230 พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 30 เมษายน 2562
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256231 มีนาคม 2562
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256228 กุมภาพันธ์ 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1