ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,843
เดือนที่แล้ว
1,503
ปีนี้
1,843
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
21,029
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔18 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.5052 สายทางบ้านนาหมากปิน-บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มกราคม 2564
อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นม.ยู.เอช.ที ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔28 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.17-006 สายทางบ้านใหม่-บ้านพะโข่โหล่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 ธันวาคม 2563
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.5052 สายทางบ้านนาหมากปิน บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 30 พฤศจิกายน 2563
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.17-006 สายทางบ้านใหม่-บ้านพะโข่โหล่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 256430 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคาจ้างวางกล่องป้องกันตลิ่งแม่น้ำปาย (บ้านยายหมาย) หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)13 พฤศจิกายน 2563
โครงการวางกล่องป้องกันตลิ่งแม่น้ำปาย (บ้านยายหมาย) บ้านปางหมู หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม)09 พฤศจิกายน 2563
โครงการสนับสนุนซื้อกรวดเพื่อซ่อมแซมถนน บ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม)02 พฤศจิกายน 2563
โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำ อุปโภค-บริโภค บ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม)02 พฤศจิกายน 2563
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม)02 พฤศจิกายน 2563
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม)02 พฤศจิกายน 2563
โครงการสนับสนุนหินกรวด ปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านชานเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม)02 พฤศจิกายน 2563
โครงการไถปรับถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้านดอยแสง หมู่ที่ 13 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม)02 พฤศจิกายน 2563
อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นมยู.เอช.ที. ประจำเดือน พฤษจิกายน ๒๕๖๓26 ตุลาคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.17-006สายทางบ้านใหม่-บ้านพะโข่โหล่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างวางกล่องป้องกันตลิ่งแม่น้ำปาย (บ้านยายหมาย) บ้านปางหมู หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงที่จอดรถภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน09 มิถุนายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 256330 กันยายน 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256330 กันยายน 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 256331 สิงหาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256331 สิงหาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม 256331 กรกฎาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256331 กรกฎาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 256330 มิถุนายน 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256330 มิถุนายน 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 256331 พฤษภาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256331 พฤษภาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 256330 เมษายน 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256330 เมษายน 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 256331 มีนาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256331 มีนาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256328 กุมภาพันธ์ 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1