ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อ 053-613341

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/09/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
2,327
เดือนที่แล้ว
2,433
ปีนี้
4,760
ปีที่แล้ว
16,567
ทั้งหมด
23,946
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
โครงการไถปรับถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้านดอยแสง หมู่ที่ 13 ตำบลปางหมู ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม)02 พฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 256331 ตุลาคม 2563
อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นมยู.เอช.ที. ประจำเดือน พฤษจิกายน ๒๕๖๓26 ตุลาคม 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู01 ตุลาคม 2563
อาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนจำนวน ๑๖ โรงเรียน นมยู.เอช.ที. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓31 สิงหาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือนสิงหาคม 256330 กรกฎาคม 2563
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256330 มิถุนายน 2563
โครงการขุดลอกแม่น้ำปาย (จุดที่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)29 มิถุนายน 2563
โครงการขุดลอกแม่น้ำปาย (จุดที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)29 มิถุนายน 2563
โครงการขุดลอกแม่น้ำปาย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)29 มิถุนายน 2563
โครงการขุดลอกแม่น้ำปาย หมู่ที่ 6 บ้านสบป่อง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)29 มิถุนายน 2563
โครงการขุดลอกแม่น้ำปาย หมู่ที่ 7 บ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)29 มิถุนายน 2563
โครงการขุดลอกแม่น้ำปาย หมู่ที่ 11 บ้านขุนกลาง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)29 มิถุนายน 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 9 ตำบลปางหมู อำเภเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 09 มิถุนายน 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสบสอย หมู่ที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 08 มิถุนายน 2563
|<<<123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|<<<

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256331 พฤษภาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 256330 เมษายน 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256330 เมษายน 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 256331 มีนาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256331 มีนาคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256328 กุมภาพันธ์ 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256328 กุมภาพันธ์ 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 256331 มกราคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256331 มกราคม 2563
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 256230 พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256230 พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562
แบบสรุปผลการดำาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562
|<<<123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2