Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

     องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู  เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลปางหมู  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลละองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ตั้งแต่วันที่  9  พฤษภาคม  2539   สำนักงานตั้งอยู่เลขที่   184  ตำบลปางหมู  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095  ซึ่งเป็นทางสัญจรระหว่าง  แม่ฮ่องสอน – ปาย – เชียงใหม่  โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  ประมาณ  6  กิโลเมตร  สำนักงาน อบต.ปางหมู  จะตั้งอยู่ทางซ้ายมือ  ติดถนนสายหลัก  ซึ่งอยู่เยื้องกับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
ตำบลปางหมูมีอาณาเขตติดต่อ  ดังต่อไปนี้  

ทิศเหนือ  จรดกับ  อบต. หมอกจำแป่  และ  อบต. ห้วยผา  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้  จรดกับ  อบต. ผาบ่อง  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน 
ทิศตะวันออก  จรดกับ  อบต. ห้วยปูลิง  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  
ทิศตะวันตก  จรดกับ  ประเทศพม่า  
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู  มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ  300  ตารางกิโลเมตร (187,500  ไร่)  พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา  และยังอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์อยู่มาก  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่หลายแห่ง  เช่น  วัดดอยกองมูบ้านปางหมู , วัดกิ่วขมิ้น , ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์   และหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวบ้านในสอย   เป็นต้น
 
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ  จำนวน  13  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  
  
  1.  หมู่  1 บ้านปางหมู     8.  หมู่      8 บ้านไม้แงะ
  2.  หมู่  2 บ้านกุงไม้สัก   9.  หมู่      9 บ้านไม่สะเป่
  3.  หมู่  3 บ้านทุ่งกองมู   10.  หมู่    10 บ้านพะโข่โหล่
  4.  หมู่  4 บ้านในสอย     11.  หมู่    11 บ้านขุนกลาง
  5.  หมู่  5 บ้านใหม่         12.  หมู่    12 บ้านชานเมือง  
  6.  หมู่  6 บ้านสบป่อง     13.  หมู่    13 บ้านดอยแสง
  7.  หมู่  7 บ้านสบสอย  
  
สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง  เป็นที่ตั้งของหมู่  9 , 13
สภาพภูมิประเทศเป็นเชิงเขาและที่ราบ เป็นที่ตั้งของหมู่  4 , 6 , 7 , 10
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ  เป็นที่ตั้งของหมู่  1 , 2 , 3 , 5 , 8  , 11 , 12

รวมประชากรในพื้นที่ทั้งหมด  จำนวน  15,205  คน  แยกเป็นผู้ชาย  7,935  คน  ผู้หญิง 7,270  คน  โดยเฉลี่ยแล้วมีความหนาแน่น  35   คน /  ตร.กม.   ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่  นอกจากนั้น  ก็จะเป็นชาวพื้นเมือง  กระเหรี่ยงแดง  กระเหรี่ยงขาว  และกระเหรี่ยงคอยาว   โดยมีอาชีพหลักคือทำการเกษตรกรรม  ได้แก่  ข้าว , ถั่วหลือง  , กระเทียม  เป็นหลัก  นอกจากนั้นก็จะประกอบอาชีพรับราชการ  ค้าขาย  รับจ้าง  และทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
 
แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
 
 
ภูมิอากาศ
 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัด อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝนหรือบางปีอาจได้รับผลกระทบจากพายุต่างๆ นอกจากนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาและภูเขาสูง มีพื้นที่อยู่บนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้มีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจากถูกแสงแดด ส่วนในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลจากลมภูเขา ทำให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อความร้อนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะกับความชื้นของอากาศ จึงทำให้เกิดหมอกปกคลุมโดยทั่วไปในตอนกลางคืนสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้ง 3 ฤดูกาล 
ฤดูร้อน       เริ่มตั้งแต่ช่วงระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าว
ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้อากาศชุ่มชื้นฝนจะตกชุกมาก ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 
ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก 
 
ประชากร
 
ประชากรจำนวนทั้งสิ้น  17,516   คน   แยกเป็นผู้ชาย  8,869   คน  ผู้หญิง  8,647   คน  
มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ  58  คน / ตารางกิโลเมตร
 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) จำนวนครัวเรือน
ปางหมู 1 1261 1159 2420 1158
กุงไม้สัก 2 710 647 1357 490
ทุ่งกองมู 3 706 626 1332 680
ในสอย 4 1491 1492 2983 652
บ้านใหม่ 5 677 699 1376 842
สบป่อง 6 520 530 1050 370
สบสอย 7 481 445 926 312
ไม้แงะ 8 831 882 1713 1008
ไม้สะเป่ 9 396 334 730 206
พะโข่โหล่ 10 204 222 426 144
ขุนกลาง 11 659 675 1334 828
ชานเมือง 12 597 650 1247 942
ดอยแสง 13 215 175 394 91
รวม   8869 8647 17516 7725
 (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  ณ  วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557)


องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
เลขที่ 184 หมู่ 3 ถนนแม่อ่องสอน-ปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-3341  โทรสาร : 0-5361-3341  อีเมล์ : admin@pangmu.go.th


www.pangmu.go.th