Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 มิ.ย. 2561
แม่ฮ่องสอน ปางหมู อบต.ปางหมู โครงการ"เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน" ประจำปี 2561 ระยะเวลา 19 มิถุนายน 2561 -30 มิถุนายน 2561

09 มิ.ย. 2559
แม่ฮ่องสอน ปางหมู อบต.ปางหมู อบต.ปางหมูจัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

09 มิ.ย. 2559
แม่ฮ่องสอน ปางหมู อบต.ปางหมู อบต.ปางหมูจัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

09 มิ.ย. 2559
แม่ฮ่องสอน ปางหมู อบต.ปางหมู อบต.ปางหมูจัดโครงการ

06 มิ.ย. 2559
แม่ฮ่องสอน ปางหมู อบต.ปางหมู ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

06 มิ.ย. 2559
แม่ฮ่องสอน ปางหมู อบต.ปางหมู ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

06 มิ.ย. 2559
แม่ฮ่องสอน ปางหมู อบต.ปางหมู ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

31 พ.ค. 2559
แม่ฮ่องสอน ปางหมู อบต.ปางหมู รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559

31 พ.ค. 2559
แม่ฮ่องสอน ปางหมู อบต.ปางหมู รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559

31 พ.ค. 2559
แม่ฮ่องสอน ปางหมู อบต.ปางหมู รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
เลขที่ 184 หมู่ 3 ถนนแม่อ่องสอน-ปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-3341  โทรสาร : 0-5361-3341  อีเมล์ : admin@pangmu.go.th


www.pangmu.go.th