Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายพินิจ ใสสว่าง
ประธานสภา อบต.ปางหมู
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายประพาส อินธิปวง
รองประธานสภา อบต.ปางหมู
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอำพล อนันต์กุล
เลขาประธานสภา อบต.ปางหมู
Responsive image
Responsive image
นายสวิง ปัญญา
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 1
Responsive image
นายกำธร บุญรวม
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 1
Responsive image
นางนงพงา วงส์เผือก
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 2
Responsive image
นายประพาส อินธิปวง
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 2
Responsive image
นายหนุ่ม โสภา
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสมัคร สุขศรี
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 3
Responsive image
นายชาตรี วิจิตต์
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 4
Responsive image
นายเริงชัย ชมพู
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 4
Responsive image
นายเกียรติศักดิ์ จำเนียร
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 5
Responsive image
นายดำรง แก้วกองมา
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 5
Responsive image
นายอำพล อนันต์กุล
อบต.ปางหมู หมู่ที่ 6
Responsive image
นายบุญศรี พงษ์ดี
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 6
Responsive image
นายอนันต์ คำนวณ
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 7
Responsive image
นายเอกพงษ์ มั่นคง
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 7
Responsive image
นางอาภาพรรณ ศรีสุคนธ์
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 8
Responsive image
พ.ต.สุพรรณ ปัญญามูลวงษา
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 8
Responsive image
นายโย คีรีเรืองวิทย์
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 9
Responsive image
นายวุฒิกร รักไพร
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 9
Responsive image
นายสิงหภาพ วิเชอ
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 10
Responsive image
นายจำรัส เกียรติกตัญญู
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 10
Responsive image
นางวลัย มณีนาค
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 11
Responsive image
นายพินิจ ใสสว่าง
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 11
Responsive image
นายบุญมาก เขตต์มาส
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 12
Responsive image
นางวิภารัตน์ หมั่นสกุล
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 12
Responsive image
นายโป ทรัพย์พยาไท
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 13
Responsive image
Responsive image
นายบรรจง ยอดดอยสูง
สมาชิก อบต.ปางหมู หมู่ที่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
เลขที่ 184 หมู่ 3 ถนนแม่อ่องสอน-ปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-3341  โทรสาร : 0-5361-3341  อีเมล์ : admin@pangmu.go.th


www.pangmu.go.th