Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายประทิน นันทานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางจินตนา พงศ์ศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพิพก สืบเจ๊ก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายรัตนะ หว่าละ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
จ่าเอกณรงค์ศักดิ์ กันทนา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
Responsive image
นางรัตนากร โพธิแสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวณิชาภัทร ต้าวพรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Responsive image
นายสำราญ พรมเลิศ
นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ
Responsive image
นายอิทธิชัย จันทิพย์
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวอังคณา จันทร์โอภาส
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
Responsive image
สิบเอกวศิษฐ์ ชัยณรงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายรณกฤต จอมเป็ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Responsive image
นายวุฒิพงษ์ รักเรียน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายคมสัน หัฏฐะวสุกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
เลขที่ 184 หมู่ 3 ถนนแม่อ่องสอน-ปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-3341  โทรสาร : 0-5361-3341  อีเมล์ : admin@pangmu.go.th


www.pangmu.go.th