Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางสาวอัญชลี มาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางศุจีภรณ์ จุลบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Responsive image
นางนารี ศรีเกาะศักดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
Responsive image
นางกมลลักษณ์ คำเอ้ย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางอภินันท์ เครือซุย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Responsive image
นางอรทัย พิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
Responsive image
นางสาวนภาภรณ์ เวชกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
Responsive image
นางจินตนา เกียรติกตัญญู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นางสาวชยณัฐ รักเรียน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Responsive image
นายสามารถ คำทิพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
Responsive image
นายกฏษฎา ใฝ่หาวิทย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
เลขที่ 184 หมู่ 3 ถนนแม่อ่องสอน-ปาย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-3341  โทรสาร : 0-5361-3341  อีเมล์ : admin@pangmu.go.th


www.pangmu.go.th